Photos of the progressive rock band U.K.

Photos of John Wetton, Eddie Jobson, Terry Bozzio and Bill Bruford of the progressive rock band U.K. by Marty Temme